Llei de protecció de dades, RGPD

UMAMI-BELLATERRA.COM garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de:

l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal.
la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
les categories de destinataris de les dades personals.
el termini durant el qual es conserven les dades personals.
l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.
En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho a:

Aquest òrgan notificarà la incidència a la unitat responsable de la pàgina en qüestió perquè ho esmeni i doni resposta a la vostra petició.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa de UMAMI-BELLATERRA.COM, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al correu de contacte de umami-bellaterra.com.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

La nostra empresa és responsable del tractament de la informació personal que realitza dels seus clients. El contacte de Protecció de Dades de umami-bellaterra.com es info@webdesign10.xyz a través de WEBDESIGN10 l´empresa que ha dissenyat la página web.

En aquesta web recopilem i utilitzem la informació segons indiquem en la nostra política de privacitat. Una de les formes en les quals recopilem informació és a través de l’ús de la tecnologia anomenada “cookies”. En umami-bellaterra.com, utilitzem cookies per a diverses coses.

Què és una cookie?

Una “cookie” és una petita quantitat de text que s’emmagatzema en el teu navegador (com Chrome de Google o Safari d’Apple) quan navegues per la majoria dels llocs web.

Què NO és una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístics, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vostè com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb el navegador Chrome i prova de navegar per la mateixa web amb el navegador Firefox, veurà que la web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant la informació al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

  • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
  • Cookies d’anàlisis: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
  • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Mailchimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google adsense, etc.

Quines cookies utilitza aquesta web?

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. En aquest lloc web s’utilitzen les següents cookies que es detallen a continuació:

Cookies pròpies:

Personalització: Les cookies ens ajuden a recordar amb quines persones o llocs web has interactuat, perquè puguem mostrar-te contingut relacionat.

Preferències: Les cookies ens permet recordar els teus gustos i preferències, com l’idioma preferit i la teva configuració de privacitat.

Seguretat: Utilitzem cookies per a evitar-te riscos de seguretat. Principalment per a detectar quan algú està intentant piratejar el teu compte de umami-bellaterra.com.

Cookies de tercers

Aquesta web utilitza serveis d’anàlisis, concretament, Google Analytics per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat d’aquest, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar a l’usuari. Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc., L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.

Les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per https://era.archi per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts d’https://era.archi en alguna xarxa social.

A continuació tens informació sobre les cookies de les xarxes socials que utilitza aquesta web en les seves pròpies polítiques de cookies:

Duem a terme accions de remarketing mitjançant Google AdWords, que utilitza les cookies per a ajudar-nos a oferir anuncis en línia específic basat en visites anteriors al nostre lloc web. Google utilitza aquesta informació per a mostrar anuncis en diversos llocs web de tercers a través d’Internet. Aquestes cookies estan a punt d’expirar i no contenen informació que pugui identificar-li personalment. Si us plau dirigeix-te a la publicitat de Google Avís de privacitat per a obtenir més informació.

Duem a terme accions de remarketing mitjançant Facebook ads, que utilitza les cookies per a ajudar-nos a oferir anuncis en línia específic basat en visites anteriors al nostre lloc web.